Nasze usługi

Zadowolenie naszych Klientów oraz rzetelność prowadzonych ksiąg i rozliczeń jest dla nas najważniejszym priorytetem.

Aby zapewnić swoim Klientom wysoką jakość świadczonych usług nasze biuro rachunkowe nieustannie czuwa nad bieżącą sytuacją podatkową jednostki poprzez:

01

Informowanie

O mających wejść w życie zmianach przepisów mogących mieć znaczenie dla danej firmy

02

Zabezpieczenie

dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji

03

Optymalizację

stosowanie rozwiązań podatkowych odpowiednich dla właściwego funkcjonowania firmy

04

Stały kontakt

stały kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail.

Oferujemy Państwu:

Prowadzenie ksiąg handlowych

Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość), książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

 • rejestracja dowodów księgowych zgodnie z zasadami rachunkowości
 • bieżąca analiza kosztów i przychodów
 • sporządzanie sprawozdań finansowych m.in. bilans, rachunek zysków i strat
 • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT
 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
 • ewidencja kosztów i przychodów
 • ewidencja podatku od towarów i usług
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz tabeli amortyzacyjnych
 • sporządzanie raportów do Głównego Urzędu Statystycznego

Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych

 • procedura przyjęcia do pracy oraz bieżąca obsługa zatrudnionego pracownika
 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników
 • wystawianie zaświadczeń m.in. o zarobkach i zatrudnieniu
 • wyliczanie składek ZUS oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS

Pozostałe

 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do założenia działalności
 • reprezentacja podatników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym
 • rozliczenia roczne PIT osób prywatnych
 • sporządzanie wniosków o zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Jak możemy Ci pomóc?

Telefon czynny w godz. 7.30 - 15:30