USŁUGI

Aby zapewnić swoim Klientom wysoką jakość świadczonych usług nasze biuro rachunkowe nieustannie czuwa nad bieżącą sytuacją podatkową jednostki poprzez:

 1. informowanie o mających wejść w życie zmianach przepisów mogących mieć znaczenie dla prowadzonej przez Was działalności gospodarczej
 2. dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji
 3. stosowanie rozwiązań podatkowych odpowiednich dla właściwego funkcjonowania firmy
 4. stały kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail.
OFERUJEMY PAŃSTWU:
 1. Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość), książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami

  • zakładanie planu kont oraz wprowadzenie i analiza danych
  • zamykanie i otwieranie lat działalności
  • rejestracja dowodów księgowych zgodnie z zasadami rachunkowości
  • bieżąca analiza kosztów i przychodów
  • sporządzanie sprawozdań finansowych m.in. bilans, rachunek zysków i strat
  • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych
  • sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT
  • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych
  • ewidencja kosztów i przychodów
  • ewidencja podatku od towarów i usług
  • potwierdzenia sald
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz tabeli amortyzacyjnych
  • sporządzanie raportów do Głównego Urzędu Statystycznego

 2. Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych

  • procedura przyjęcia do pracy oraz bieżąca obsługa zatrudnionego pracownika
  • prowadzenie akt osobowych pracownika
  • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
  • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników
  • wystawianie zaświadczeń m.in. o zarobkach i zatrudnieniu
  • wyliczanie składek ZUS oraz sporządzanie comiesięcznych deklaracji
  • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS

 3. Pozostałe

  • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do założenia działalności
  • reprezentacja podatników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym
  • rozliczenia roczne PIT osób prywatnych
  • sporządzanie wniosków o zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Dodatkowo oferujemy duże zaangażowanie w rozwiązywanie Państwa bieżących problemów i miłą fachową obsługę.
 
 
  Dane firmy:

Biuro Rachunkowe "ABACUS" ul. Długa 14, 64-300 Nowy Tomyśl

 
 
 
 
 
 
  © ABACUSnt.pl Freelance web designer